PROFESJONALNY DOSTAWCA GRANITU

R E A L I Z A C J E


Ilość zamówień na dostawy podstawowego asortymentu wyrobów (tj. kostki i krawężników granitowych) realizowanych przez firmę Alpida w latach 2007 – 2016 w układzie wojewódzkim prezentuje poniższe zestawienie:Województwo

Kostka granitowa

Krawężniki granitowe

Dolnośląskie

5

6

Kujawsko-pomorskie

25

45

Lubelskie

5

8

Lubuskie

3

3

Łódzkie

40

46

Małopolskie

17

26

Mazowieckie

60

96

Opolskie

21

18

Podkarpackie

4

20

Podlaskie

31

62

Pomorskie

12

48

Śląskie

65

108

Świętokrzyskie

20

24

Warmińsko-mazurskie

32

47

Wielkopolskie

32

41

Zachodniopomorskie

35

24

Ogółem

407

622Dostarczane przez nas wyroby granitowe zyskały zastosowanie przede wszystkim w wielu inwestycjach drogowych realizowanych przez duże i mniejsze firmy budowlane.

Zdjęcia niektórych wykonanych podjazdów i alejek pokazują jak wysoka jakość dostarczonego przez nas budulca korzystnie wspierana jest jego urozmaiceniem oraz atrakcyjną architekturą.
© 2017 | Alpida Sp. z o.o. | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE